Loading cart contents...
View Cart Thanh toán
Cart subtotal:

FREE SHIPPING, COD TOÀN QUỐC

Samson Hair Fibers chỉ bám vào tóc mà không bám vào đồ dùng, quần áo, giấy tờ nào khác. Khi bị rơi Samson vào áo thì chỉ dùng tay phủi ra, nó sẽ bay đi mất ngay lập tức.

0935.382.365